Energi- och miljöcentrum

Varberg Energi är en av stiftarna av Energi- och Miljöcentrum, ett unikt oberoende nätverk som skapar samarbete mellan det lokala näringslivet för klimateffektiv affärsutveckling.

Föreningens mål och syfte är att:
• Stimulera, stödja och påskynda energi- och miljömedvetenheten på ett sätt som leder till minskad klimatpåverkan och ett långsiktigt hållbart samhälle.

• Aktivt driva verksamhet och projekt som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av förnyelsebar och energieffektiv teknik.

• Vara en mötes- och utvecklingsplats och ett nätverk på internationell nivå där olika aktörer kan utveckla energi-, miljö och klimateffektiv kunskap, tjänster och produkter.

• Stärka, utveckla och synliggöra Varberg som en attraktiv plats för energi, miljö och klimatfrågor samt etablerings- och bostadsort.

Genom seminarier, nätverksträffar och projektarbete förbättrar EMC kunskapsöverföring, och stärker företagens konkurrensfördelar inom energi och miljöfrågor samt bidrar till en framtida hållbar utveckling.

EMC:s hemsida