Nya mätare ger ökad koll på elanvändningen

Under de närmsta åren byter vi till nya elmätare i Varberg. Nuvarande elmätare byts ut mot ännu bättre som bland annat gör det lättare för dig som kund att själv ta del av dina mätuppgifter.

Senast den 1 januari 2025 ska samtliga elnätsägare i Sverige ha bytt ut nuvarande elmätare till nya mätare. Anledningen är nya funktionskrav för elmätare som regeringen beslutat om. Regelverket handlar bland annat om att de nya mätarna ska underlätta för kunderna att själva kunna läsa av sin elanvändning, att mätarna ska vara förberedda för att mäta energi varje kvart och kunna läsas av och uppgraderas på distans. Det här innebär att mätarna kommer att vara anpassade för framtidens energitjänster.  

- Redan idag uppfyller våra mätare många av kraven men de klarar inte att mäta kvartsvärden. Ytterligare en fördel med de nya mätarna är att de kommer att kunna mäta både användning och produktion, vilket underlättar för våra elnätskunder om de till exempel vill installera solcellsanläggningar på sina bostäder, säger Susanne Holmberg på Varberg Energi.

Susanne Holmgren iklädd varseljacka, håller i en elmätare utanför att öppnat elskåp på vit villa.

23 000 mätare

För Varberg Energi innebär det att cirka 23 000 elmätare och 2 000 fjärrvärmemätare ska bytas ut de närmsta åren. Mätarbytena berör alla våra elnätskunder i Varbergs elnätsområde, vilket förutom Varbergs stadsdelar också omfattar områden söder om Varberg, bland annat Himle och Tvååker. Förutom det själva fysiska mätarbytet kommer vi även att byta ut vårt insamlingssystem och den infrastruktur som finns ute i fält och som möjliggör att vi får hem våra kunders mätvärden. Anledningen till fjärrvärmemätarbytena är att de nya mätarnas värden ska kunna samlas in i samma system som elmätarvärdena.

- Trots att det är ett ganska stort projekt är målsättningen att alla våra elmätare ska vara utbytta till årsskiftet 2023–24, i god tid innan regeringens fastställda deadline, säger Susanne Holmberg.

Närbild elmätare i elskåp.
Kostnadsfritt utbyte av mätare

Mätarbytet innebär ingen kostnad för dig som kund och kommer heller inte att påverka dig på annat sätt än att du, som har din mätare inomhus i bostaden, kan behöva vara hemma när bytet sker. Under själva mätarbytet sker ett kortare strömavbrott, i normala fall cirka 15 minuter. Du känner igen våra montörer på Varberg Energis logga på kläder och bilar och alla våra montörer kommer också att kunna identifiera sig med id-kort.

Under 2021 och 2022 kommer vi även alla våra gasmätare ute hos våra kunder att bytas ut. Det är dock ett projekt fristående från el- och fjärrvärmemätarbytena och rör sig om totalt cirka 200 gasmätare.