Cirkulär ekonomi

På Varberg Energi arbetar vi för att hitta smarta lösningar, för vårt samhälle, för oss i vårt arbete och för framtiden. Vi tänker innovativt men också cirkulärt. Cirkulär ekonomi är en del av vår vardag så att säga!

tecknas symbol med två gröna pilar som går runt i cirkel och som bland annat symboliserar cirkulärt ekonomi

I samband med an vi tog över ägandet av all gatubelysning i Varbergs kommun så uppstod ett behov av att finna en hållbar lösning för byte av 12 000 ljuspunkter. Projektet "Färdigt Ljus" startades och som också ligger helt i linje med den cirkulära ekonomin vi eftersträvar.

Startade med en intern innovation

Genom innovativa idéer bland våra elmontörer kom vi fram till en hållbar lösning där endast en viss komponent byts ut istället för att hela armaturen förkastas och byts ut mot en helt ny.
Vi såg att själva ytterhöljet på gatlampan hade en fortsatt livslängd på ytterligare minst 20 år vilket fick oss att ta beslutet att återanvända denna och konvertera armaturen till LED-belysning.

 Kollega som bredvid sitt arbetsfordon med ett leende visar upp en ny led-lampa som ska bytas ut i gatubelysningen ovanför

En fantastisk besparing

Gatubelysning underifrån med träd ovanförBytet till LED-belysning har påbörjats längs med de stora lederna i centrala Varberg. Det är här vi kan göra de största energibesparingarna, cirka 70% mot tidigare. Det är också denna belysning som är i mindre bra skick. Vid årets slut 2018 kommer mellan 1500 och 2000 armaturer att ha bytts ut.

Det finns ett framtida reinvesteringsbehov för ett stort antal stolpar och kablar - vissa av dem är idag 50-60 år gamla - och den energibesparing som görs tack vare bytet till LED bekostar till stor del det här behovet.

Smart plattform och logistik

I samband med bytet till LED-belysning uppstod även behovet av en smart och smidig plattform som erbjöd montörer ett utökat skydd men också ett enkelt sätt att kunna utföra bytet på ett effektivt sätt. Tillsammans med vår befintliga skylift blev TMA-fordonet en bra och praktisk lösning som täckte våra behov i projektet. 

 

 

Två sammansatt bilder - en med lagerlådor med lampor i och en på arbetsfordon som transporterar lamporna

Genom "projektpackning", där varje pall på TMA-plattformen är uppmärkt med respektive rondells namn och innehåller allt som behövs för bytet av belysningen, blir bytet fantastiskt effektivt och enkelt för våra montörer.

 

Bildcollage med diverse bilder på kollegor som arbetar med att byta ut ledlampor i gatubelysningen

 

Andra exempel på cirkulär ekonomi i vår verksamhet


Biogaspanna

Varberg Energi levererar fjärrvärme till VIVAB som används för uppvärmning av avloppsreningsverkets processer och lokaler. Fjärrvärme blir biogas och biogasen blir till fjärrvärme - en slags cirkulär ekonomi.

Kollega med röd hjälm tittar in i kameran och ler samtidigt som han drar i en spak på vår biogaspanna


Återvinning av schaktmassor

Under 2017 återanvände vi ca 3000 ton schaktmassor, som har harpats och återlagts kring marklagda ledningar. Vi har därmed sluppit ta ut nya massor och på så sätt minskat våra transporter.

Grävskopa  och en medarbetare tillsammans med fiberslang med mera

Inget slängs i onödan

Mattias Svahn poserar bredvid en stapel av utbytta switcharVi bytte ut några av våra switchar för nyare modeller. Då det inte var något fel på dem utan bara en äldre modell tyckte vi att det skulle kännas gott om någon annan, genom återbruk, kunde få glädje av dem.

Mattias Svahn, enhetschef Bredband, såg goda chanser till återanvändning och tog kontakt med Peder Skrivares gymnasieskolas utbildning "Data- och kommunikations­teknik". De blev väldigt glada och det kändes naturligtvis oerhört bra att switcharna kunde få komma till fortsatt användning.