2023-07-03

Wind Of Change - Vindkraftverket som ska bli 150 meter högt

Under 2023 kommer världens högsta vindkraftverk i trä stå klart strax utanför Skara. Bakom initiativet står Modvion som konstruerar och bygger vindkraftverket och Varberg Energi som är beställare och kommer att äga anläggningen. Byggnationen av det 150 meter höga vindkraftverket är i full gång och planeras att driftsättas under vintern 2023/2024.

Tanken med det nya vindkraftverket i trä är att visa nyttan med att bygga i trä framför stål, inte bara de minskade koldioxidutsläppen utan också att de är mer lönsamma, enklare att transportera och går att bygga högre än konventionella torn.

Vindkraften går ständigt mot högre verk och efterfrågan på en större basdiameter gör att tornen blir väldigt tunga. Med det sagt så behöver framtidens vindkraftverk vara mer modulära vilket vindkrafttornen i trä hanterar.

När det gäller traditionella vindkraftverk i stål behövs mängder med bultar men vid användning av laminerat trä så kan man använda sig av hålplåtsarmerade limförband, vilket är mer fördelaktigt jämfört med bultar. Trä är dessutom ett förnybart material och enligt forskning från forskningsinstitutet RISE minskar utsläppen med ca 90 procent jämfört med ett vindkraftverk i stål.

Det 150 meter höga tornet som Modvion bygger åt Varberg Energi kommer att bli världens högsta och dessutom det första vindkraftverket med trätorn som byggs för kommersiell drift. All el som vindkraftverket Wind of Change producerar kommer Chalmers att köpa av Varberg Energi.

1. Alla moduler till vindkraftverket börjar komma på plats och limmas ihop

trämoduler för vindkraftverk lyfts upp av grön kran

2. En sektion sätts ihop på plats och ska därefter limmas

moduler på vindkraftverk underifrån

3. Ihopsatta moduler till en sektion är på plats

vindkraftverk byggs upp fler moduler klara