2022-03-01

Vi är långt ifrån en normalsituation

Tack vare en mild och blåsig väderlek har spotpriset på el i januari och februari successivt blivit allt lägre i jämförelse med de brutalt höga priserna från i december förra året.

Absolutnivån är fortfarande hög i ett historiskt perspektiv men i ett normalläge hade elpriset under våren fortsatt att falla ner i takt med högre temperaturer.
Tragiskt nog, så befinner vi oss nu dock långt ifrån en normalsituation. Kriget i Ukraina påverkar även elpriset här i Sverige och det krävs förmodligen en vapenvila för att konsumenter med rörligt elpris inte ska drabbas av en marsfaktura som är högre än föregående månad.
Huvudanledningen till detta är, som vi skrev om förra veckan, kraftigt stigande priser på gas (och annan energi). Redan framåt torsdag-fredag denna vecka gör fallande temperaturer i kombination med låg vindkraftsproduktion att det höga gaspriset på kontinenten spiller över på våra nordiska elpriser.
Det skulle inte förvåna mig om vi får se ett spotpris i närheten av 200 öre/kWh (i SE3 och SE4) för första gången sedan i början av februari. Den försiktige elkonsumenten gör därför klokt i att hushålla med sin elanvändning under mars månad. Varje sparad kWh kommer kännas gott när fakturan väl dimper ner i mitten på april.
/Jens Nordberg
Energihandelschef