2024-02-13

Vårt stora nätbatteri är i drift

Den stora batteriparken på 11 MW (14 MWh) är nu installerat och driftsatt vid vår sydliga mottagningsstation i Tvååker.

Batteriparken kommer att hjälpa oss att sänka effektuttaget gentemot regionnätsägaren Ellevio och samtidigt minska risken för kostsamma överuttagsavgifter som uppstår vid övertrassering av abonnerad effekt. Samtidigt kommer batteriet att ingå i vårt uppkopplade nätverk av flexibla enheter, Nätflex, genom att bidra med balanseringstjänster och lönsamma stödtjänstintäkter.

Nätflex blir större

Nätflex växer fram i både smått och stort. Ett hundratal uppkopplade laddare till personbilar, hembatterier, företagsbatterier, vindkraftsparker och stora nätbatterier. Alla enheter är fördelade på olika platser i landet och kommer tillsammans att utgöra vår samlade flexibla förmåga att anpassa både produktion och konsumtion efter bästa möjliga nätnytta och driftekonomi.

Uttänkt placering

Just den här stora batteriparken är byggd av Soltech Energy Solutions och är ett av Sveriges största nätbatterier i dagsläget och Varberg Energis största och viktigaste flexibla enhet i Nätflex. Det är placerat nära vår mottagningsstation av flera skäl. Dels för att kunna kapa effekttoppar och på så sätt optimera vårt abonnemang mot Ellevio, men även för att vi äger och förvaltar stora mängder förnybar elproduktion i området.

Genom att koppla upp batteriparken mot Svensk kraftnäts stödtjänstmarknader kan batteriet även erbjuda elsystemet nytta i form av frekvensreglering och andra fördelar som kommer med förmågan av att vara flexibel.

Populär besöksattraktion

Batteriparken blev nyligen färdigbyggd och driftsatt. Nu tar Varberg Energi emot besök från intresserade branschkollegor och journalister för att visa hur systemet ser ut och för att berätta hur det kommer att fungera.

Nästa steg är att bli kvalificerade av Svenska kraftnäts stödtjänstmarknader för att få ut full nytta av batteriparken som ägs och förvaltas fullt ut av Varberg Energi. Investeringen ligger i linje med bolagets nollvision mot obalanser och kommer att invigas i början av april.

flygfoto över en batteripark intill en stor transformatorstation och järnvägsspår
Den färdigbyggda batteriparken i Tvååker från ovan.

Battericontainer med öppen dörr så man ser batterienheterna
Varje battericontainer innehåller ett stort antal batterier.

Flera battericontainers i rad inne i en batteripark
Delar av batteriparken under uppbyggnadstiden sommaren 2023.