2023-08-15

Varbergs Golfklubb framtidssäkrar

Varbergs Golfklubb tar ett stort kliv mot hållbar energianvändning genom sin senaste satsning. Klubben har installerat ett kraftfullt batteri med en kapacitet på 100kW, som kompletterar de befintliga solpanelerna (113 kW) på platsen.

Batteriets huvudsakliga syfte är att lagra den solenergi som genereras och på så sätt maximera klubbens egenanvändning av förnybar energi. Batteriet kommer även att kopplas upp mot flexibilitetsmarknaden för att på så sätt tjäna pengar på att stötta elsystemet.

- Vi är stolta över att introducera detta innovativa batteri på vår anläggning. Det tar oss närmare vårt mål att bli självförsörjande på energi och minskar vår påverkan på miljön, säger Peter Bengtsson, klubbchef på Varbergs Golfklubb.

Genom denna investering tar Varbergs Golfklubb ett aktivt steg mot att minska sitt klimatavtryck och öka sin självförsörjning av energi. Genom att lagra överskottet av solenergi i batteriet kan klubben dra nytta av den under tider med få soltimmar eller när det är hög efterfrågan på el. Detta minskar inte bara klubbens driftkostnader utan visar också på deras engagemang för en mer hållbar framtid.

Med den nya batterilösningen blir Varbergs Golfklubb inte bara en plats för golfentusiaster utan också en föregångare inom hållbar energianvändning. Den här investeringen markerar klubbens fortsatta strävan att visa vägen mot en miljömedveten golfklubb.

två män står framför stora batterier vid en husgavel
Mikael Gunnarsson, Säljare på Varberg Energi och Peter Bengtsson, klubbchef på Varbergs Golfklubb.