2023-09-05

Varberg Energi blir balansansvarigt bolag gentemot Svenska kraftnät

Varberg Energi väljer nu att ta nästa steg i sin satsning på flexibilitet och lanserar en nollvision för bolagets balanshantering.

- Det är per definition mer eller mindre omöjligt att komma helt i balans men vi vet av erfarenhet att högt ställda mål ger oss förutsättningar för att bli bäst på det vi gör. Vår målmedvetna satsning på flexibilitet de senaste åren har gett oss en unik möjlighet att nyttja vår flexibla portfölj till att skapa branschens lägsta obalanser, säger Jens Nordberg, Energihandelschef på Varberg Energi.

- Vi vill vara nytänkande och en aktiv part i energiomställningen. Att utnyttja flexibla energiresurser för att hjälpa till att balansera elsystemet är en oerhört viktig parameter för att vi skall lyckas ställa om till ett hållbart energisystem utan fossila bränslen, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

En förutsättning för att kunna minska obalanserna med hjälp av en portfölj av flexibla energiresurser är att agera mer aktivt i den fysiska handeln genom optimering. Detta gör att Varberg Energi nu tar steget till att bli medlemmar på elbörsen samt tecknar ett balansansvarsavtal med Svenska kraftnät. Bolaget har under våren och sommaren fyllt på med expertis inom just balansering och optimering genom att både rekrytera nyckelkompetens och teckna nya samarbetsavtal med leverantörer av systemstöd.

- Antalet balansansvariga bolag gentemot Svenska kraftnät har haft en fallande trend under de senaste 10 åren, men vi tror att den trenden är bruten och att vi är den första i raden av bolag som inser att man behöver ta ett större grepp om sitt eget balansansvar, fortsätter Jens Nordberg.

Varberg Energi har numera en bred portfölj av flexibla energiresurser hos både producenter och konsumenter där det främst är laddboxar, batterier, solceller och vindkraftsturbiner som utgör flexibilitetsresurserna i portföljen. Bolagets ambition är att addera fler typer av flexibla resurser framöver där även exempelvis kraftvärmeverk, värmepumpar och kylanläggningar kan adderas för att avhjälpa obalanser som uppstår.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jens Nordberg
Energihandelschef Varberg Energi
0340-62 88 82
jens.nordberg@varbergenergi.se

 

man sitter vid skrivbord och två stora datorskärmar med grafer