2022-09-09

Slutbetalning elpriskompensationen

I augusti betalade vi ut eventuella resterande belopp ur elpriskompensationen till våra berörda kunder.

Elpriskompensationen, som beslutades av vår riksdag i våras, har löpande betalats ut till våra kunder sedan maj månads faktura.

De flesta kunder har därefter fått reducerade belopp även på fakturorna gällande juni och juli, så långt som den tilldelade kompensationen per kund räckt till.

Direktutbetalning till bankkonto

Till de kunder som efter utgången av juli månad fortfarande haft belopp kvar av sin elpriskompensation, har vi valt att ge hela den resterande summan som utbetalning i augusti månad – antingen direkt till kundens bankkonto eller via utbetalningsavi med posten.

I och med detta har vi nu nollställt samtliga kunders elpriskompensation och kan förbereda oss för eventuella kommande åtgärdspaket från riksdagens sida.