2024-01-04

Nya faktureringsrutiner

Som en följd av ändringar i ellagen har Varberg Energi AB genomfört en omstrukturering av koncernen den 1 januari 2024. Om du är leverantör till oss så behöver du i fortsättningen att se över faktureringen och fakturera rätt bolag.

Detta innebär att faktureringsrutinerna har förändrats i våra ekonomiflöden. Som leverantör till oss är det därför mycket viktigt att ni skickar era fakturor till rätt bolag.

 
  • Varberg Energi AB
559465-0037
  • Varberg Energimarknad AB
556524-3010
  • Varberg Energi Elnät AB
556013-1459
  • Varberg Energi Infra AB
559465-0045


Information om de nya faktureringsrutinerna, nyinförda VE-nummer, nya Peppol-adresser, och beskrivning av de olika bolagen, finns på vår hemsida. 

Leverantörer (varbergenergi.se)

 

Observera! De två nya peppoladresserna börjar inte fungera förrän den 10 januari så fram tills dess kan ni skicka fakturorna till den vanliga adressen.

Företag

PEPPOL-ID

Varberg Energi AB

  • Peppol nr: 0007:5594650037

Varberg Energi Energimarknad AB  

  • Peppol nr: 0007:5565243010

Varberg Energi Elnät AB

  • Peppol nr: 0007:5560131459

Varberg Energi Infra AB 

  • Peppol nr: 0007:5594650045


För frågor kontakta oss via telefon 0340-62 88 00 eller via e-post info@varbergenergi.se.