2023-06-21

Ny koncernstruktur med ett renodlat elnätbolag

Ett beslut har fattats av kommunfullmäktige att Varberg Energi AB ska renodla elnätsverksamheten senast 1 jan 2024.

Beslutet är taget med anledning av Ellagen (1997:857) och Energy Clean Package och arbetet med att dela upp befintligt bolag har påbörjats och kommer att pågå under hösten 2023. Mer information till berörda parter planeras till september. 

 

Vit flagga med Varberg Energis logotype på med blå himmel bakom och ett grönt träd bredvid