2023-11-15

Välkommen Therese, ny HR-chef på Varberg Energi

Under september månad började vår nya HR-chef Therese Lundgren hos oss på Varberg Energi. Therese ingår i Varberg Energis ledningsgrupp och stab.

HR-chefen på Varberg Energi

Hur kommer det sig att du valde Varberg Energi som arbetsplats?

Jag fick ett gott intryck av företaget när jag vara här på intervju och har hört mycket positivt om Varberg Energi i mitt tidigare arbete - ett företag som har framåtanda och jobbar med ständiga förbättringar. Varberg Energi ligger i framkant inom energiområdet och har mod att testa nya lösningar. Jag fick även ett mycket gott intryck av ledarskapet vilket är en förutsättning för att jag ska trivas och kunna skapa en ännu bättre personalpolitik. För mig är det viktigt att arbeta i ett företag som bidrar till hållbart samhälle.

Vad är ditt mål det närmste halvåret i din nya roll på Varberg Energi?

Mitt mål det närmaste halvåret är att:

  • Påbörja ett kulturarbete där vi har medarbetarna i fokus och vi blir ännu bättre på att värdesätta medarbetarnas bidrag till Varberg Energi AB:s utveckling.

  • Varberg Energi har en bra arbetsmiljö, men vi behöver arbeta mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och det siktar jag på att ha som fokusområden under 2024.

  • Ta fram en bemanningsstrategi för att klara kompetensförsörjningen och omställningen.

Vad har du för erfarenhet sen tidigare? Utbildning?

Jag har arbetat som HR-chef i Falkenbergs kommun den senaste 9 åren. Mitt uppdrag var att Falkenbergs kommun skulle bli en attraktiv arbetsgivare. Jag arbetade för att lyssna in vad medarbetare och chefer tyckte var viktigt för att vilja jobba och fortsätta jobba i kommunen, och gjorde åtgärder efter det. Innan det så har jag haft olika tjänster, allt från rektor och förhandlingsstrateg till projektledare vid verksamhetsövergång.

Jag läste arbetsvetenskapliga programmet i Halmstad och tog examen 2002.

Slutligen, vilken del inom HR brinner du mest för och varför?

Jag brinner för att få medarbetare att vara engagerade, trivas och växa. Jag tycker det är spännande att arbeta med företagskultur där vi har medarbetarna i fokus och där vi tillsammans arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla och leverera våra tjänster. För att lyckas med det är ett utvecklade ledarskap en förutsättning. Jag vill skapa en god samverkan med de fackliga organisationerna och få in vår värdegrund: framåtanda, mod, nytänkande och kunskap som en naturlig del i allt vi gör.