2022-09-15

Ny avsiktsförklaring Varberg Energimarknad och Wästbygg Gruppen

Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen avser inleda samarbete kring samägande av vindkraftverk och solcellspark.

Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen har tecknat en avsiktsförklaring om ett joint venture. Avtalet rör återupprättandet av två vindkraftverk som tidigare har stått i Bäckagård, Tvååker samt byggnation av en ny solcellspark strax söder om Varberg, vilket skulle ge ca 12 GWh ny elproduktion årligen. Detta kommer att täcka upp den elkonsumtion Wästbygg Gruppen använder i samtliga projekt under ett år, vilket i genomsnitt ligger på runt 7 GWh.

Gemensamägt driftbolag

För att genomföra byggnationen och säkerställa framtida drift, har parterna för avsikt att bilda ett gemensamägt driftbolag där Wästbygg Gruppen blir majoritetsägare med 75% av aktierna. Styrelsen för Varberg Energimarknad AB har idag 13 september godkänt bildandet av ett gemensamt driftbolag och parterna jobbar nu vidare med att färdigställa avtalet och bolagsbildningen. Målsättningen är att produktionsanläggningarna ska stå klara under det tredje kvartalet 2023.

- Hållbarhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet och ska vi nå vårt mål om att vara fossilfria 2030 inom el, värme, transporter och avfall så behöver vi fortsätta arbetet med att gå från ord till handling. Varberg Energi är redan idag Wästbygg Gruppens huvudleverantör av miljömärkt el och det kändes därför naturligt för oss att bredda vårt samarbete med dem för att öka tillgången på förnybar el och därmed bidra till den hållbara omställningen, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen.

- Det känns väldigt roligt att få bygga ytterligare förnybar energiproduktion i vårt närområde. Att vi dessutom får möjligheten att göra det tillsammans med Wästbygg Gruppen känns glädjande och självklart. Vi vill båda ligga i framkant med vårt hållbarhetsarbete och om vi kan underlätta deras väg till att bli fossilfria år 2030 så gör vi gärna det, säger Björn Sjöström, vd på Varberg Energi.

 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Sjöström, vd Varberg Energi AB                                       
Tel: 0721-60 35 60, e-post: bjorn.sjostrom@varbergenergi.se

Jonas Jönehall, vd och koncernchef Wästbygg Gruppen
Tel: 0739-20 19 01, e-post: jonas.jonehall@wastbygg.se

 

Ett ensamt vindkraftverk på en åker omgiven av fågelsvärm i solnedgången.