2023-06-13

Hållbarhetspartnerskap för biologisk mångfald

Varberg Energi jobbar löpande med innovationer, projekt och nytänkande gällande miljö, hållbarhet och biologisk mångfald.

Tillsammans med lärare på trädgårdsutbildningen på Munkagårdsgymnasiet, driver Helen Wikström och Henrik Lönnkvist på Varberg Energi det nya samverkansprojektet för biologisk mångfald.

Ett projekt för att testa, studera och utvärdera möjligheten att kombinera olika behov och nyttor för marken med nuvarande och framtida solcells- och vindkraftsparker.

Biologisk mångfald på Solsidan

Varberg Energi och Munkagårdsgymnasiet har en intention att genom samverkan främja den biologiska mångfalden på solcellsparken i Tvååker vid namn ”Solsidan”, samt på de närliggande vindkraftsanläggningarna. Projektet är tänkt att pågå i tre år, efter det utvärderas utfallet och möjligheterna för fortsatt samarbete.

Biologisk mångfald är den variation som finns i naturen, inom arter och mellan arter och livsmiljöer, och som bidrar till att skapa fungerande ekosystem. Vilket vi på Varberg Energi vill värna om och inkludera i vårt arbete.

- Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och grunden för människans välfärd och existens. Förlorar vi den biologiska mångfalden så förlorar vi livsviktiga och oersättliga ekosystemtjänster som både människor och samhället är beroende av för att fungera. Vi tror starkt på att alla delar i samhället kan och behöver bidra, för att bevara den biologiska mångfalden, säger Helen Wikström, KMA (Kvalitet, miljö, arbetsmiljö) ansvarig på Varberg Energi.

Gediget förarbete och planering

Munkagårdsgymnasiet beläget i Tvååker utanför Varberg med stort fokus på miljö och hållbarhet, är i ett planeringsstadium gällande projektet och beräknar att till hösten introducera det för skolans elever. De kommer i sin tur skissa och planera området som Varberg Energi och gymnasiet gemensamt valt ut. Därefter kommer skolan fortsätta med planering av buskar, växter och eventuella träd för området och göra förberedande markarbete.

två personer går mellan stora solpaneler

- Det ska bli intressant att vara en del av det här projektet som Varberg Energi vill göra tillsammans med oss. Det kommer också att vara intressant för eleverna att vara med och skapa ett mervärde på en mark som så ofta annars står tom och underutnyttjad, dessutom kommer det att vara nyttigt för dem att märka att biologisk mångfald är en viktig fråga för svenskt näringsliv och att den kunskap de får med sig efter sin utbildning efterfrågas. Det är därför en stor fördel och möjlighet att kunna experimentera och planera detta på en yta i vår närhet, samt för Varberg Energi att kunna studera utfallet och kunna starta fler liknande projekt framöver. Här finns en fantastisk yta att nyttja för att kunna verkställa och testa detta över tid, säger Emil Böregård, lärare på Munkagårdsgymnasiet.

Varberg Energi ser stor möjlighet på att göra detta tillsammans med personer som har kunskap om arter och ekosystem, samt att få med den yngre generationen. Genom samarbetet hoppas vi på att skapa större värden för biologisk mångfald, lära oss på vägen, bygga kunskap tillsammans och dela med oss från projektets insikter och lärdomar.

två personer poserar inför kameran framför stora solcellspaneler i en solcellspark

Foto: Emil Eriksson Böregård (Lärare, Munkagårdsgymnasiet) och Helen Wikström (KMA-ansvarig Varberg Energi)