2022-02-24

Med anledning av det oroande läget

Läget i Ukraina är tragiskt och ledsamt på alla sätt. Läget påverkar även energimarknaden eftersom stora delar av den el som produceras i Europa görs med hjälp av naturgas. Vår energihandlare Anna Gesterling uppdaterar oss här på läget:

"Rysslands agerande har under de senaste dagarna skapat en stor oro på el- och bränslemarknaden. Dagens händelse fick marknaden att slå i taket då oljepriset passerade 100 dollar och gaspriset öppnade upp med ca 30-35 % från gårdagens stängning. Att Tyskland dessutom bestämt sig för att pausa projektet Nordstream 2 har bidragit till det stigande gaspriset.
Hela världen påverkas av det som nu händer i Ukraina och läget är väldigt osäkert framåt. Den fundamentala sidan talar för en mer ”normal” prisnivå för elen men i nuläget och en tid framåt kommer vi troligen få se en mer stökig och volatil marknad. Totalt sett så har prisförväntningen på det kommande årets elpriser gått upp med över 20%."
kraftledning i profil mot blågul himmel