2024-03-05

Invigning av Wind Of Change

Den 4 mars ägde invigningen av vårt vindkraftverk i trä rum på Skaraslätten - det 150 meter höga vindkraftverket (inkl. turbinhuset). Arrangörer av evenemanget var Varberg Energi och Modvion.

Dagen inleddes med ett samtal mellan moderatorn Daniel Badman (VD Svensk Vindenergi) och Otto Lundman (VD, medgrundare - Modvion). Därefter delade representanter från vindkraft, träindustrin och energisektorn med sig av sina insikter och erfarenheter på scenen. Det bjöds på mat och fika till de inbjudna besökarna som rest från olika delar av landet för att delta på den spektakulära invigningen. 

Emma Wiesner och Henrik Andersen på invigning

Otto Lundman, medgrundare Modvion

Under dagen fick besökarna möjlighet att klättra upp till andra våningen i trätornet och beskåda verket inifrån. Det fanns också flera teknikstationer där besökarna fick möjlighet att lära sig mer kring arbetet och tekniken som utformat tornet. Bland annat kunde man lära sig mer om LVL (laminerat fanervirke) som Wind Of Change är byggt av men också se en film om Modvions satsning och byggnationen av vindkraftverket. 

Inuti vindkraftverket Wind Of Change

Säkerhetsselar

Betongfundament vid ett Vindkraftverk samt en invigningsmodul i trä

Eventet rundades av med att verket invigdes. Otto Lundman (medgrundare Modvion) och Henrik Näsström (Marknadschef på Varberg Energi) drog i spaken och vindkraftverket började därefter snurra.

Modvion och Varberg Energi skakar hand


Personer som skakar hand under en invigning av Wind Of Change

Stort tack till vår samarbetspartner Modvion och samtliga talare som deltog i samband med invigningen!