2023-11-15

Fördröjda fakturor distribueras ut

Under en kort period har vi haft tekniska problem med framtagning av fakturor för kunder med avtal Dynamiskt Pris.

Fördröjningen har inneburit en försening av fakturor avseende oktober månad 2023 för de kunder som har Dynamiskt Pris (timpris). Felet är nu avhjälpt och alla fakturor distribueras inom kort.

Vi tackar våra kunder för tålamodet!