2023-02-18

Flygtermografering

Natten mellan lördagen den 18 februari och söndagen den 19 februari kommer vi att flygtermografera våra fjärrvärmenät.

Det gör vi genom att ett flygplan flyger med en värmekamera över Varberg nattetid för att lokalisera eventuella fjärrvärmeläckor under marken. Det här är ett vanligt sätt att arbeta med underhåll av fjärrvärmenät i Sverige. Genom att mäta temperaturskillnader på markytan kan vi få indikationer på eventuella läckor på fjärrvärmenätet.

Varberg Energi har ett relativt nytt nät och vi har förhållandevis få läckor gentemot våra branschkollegor i Sverige som förvaltar äldre nät. Dessa flygtermograferingar planeras att genomföras vart 3:e år.


Flygplan_GBL_flygtermografering_2023.png