2022-02-25

Elkompensationen

Riksdagen har nu fastställt elpriskompensationen och det är Kammarkollegiet som kommer att samordna uppdraget att dela ut den statliga kompensationen via elnätsbolagen.

I mars månad kommer Varberg Energi att sammanställa hur mycket våra elnätskunder ska bli kompenserade enligt den tabell som riksdagen har tagit fram och ansöka om kompensation hos Kammarkollegiet.

Vår ambition är att våra elnätskunder ska bli kompenserade under maj månad även om Kammarkollegiet inte har hunnit betala ut kompensationen till Varberg Energi. Kompensationen sker genom att månadsfakturan reduceras med det belopp som respektive kund är berättigad till.

Mer information finns också på Regeringens hemsida:
Frågor och svar elpriskompensation 

Storlek på ersättning

Kompensationen riktas till hushåll för den el som användes under månaderna december, januari och februari enligt nedanstående ersättningsmodell:

Användning per månad (kWh)

Stöd per månad (kr)

700 – 899

100

900 – 999

200

1000 – 1099

300

1100 – 1199

400

1200 – 1299

500

1300 – 1399

700

1400 – 1499

900

1500 – 1599

1100

1600 – 1699

1300

1700 – 1799

1500

1800 – 1899

1700

1900 – 1999

1900

Över 2000

2000