2022-08-18

Allt fler energiföretag satsar på fjärrkyla

Allt fler energiföretag satsar på fjärrkyla och marknaden växer i Sverige i takt med varmare somrar och ökad efterfrågan från bland annat fastighetsbolag. Läs en artikel hos Tidningen Energi om hur vi och våra branschkollegor satsar på fjärrkyla.

Länk till artikel hos Tidningen Energi - Allt fler energiföretag satsar på fjärrkyla 

vattenglas med is står i en ismaskin