2022-11-03

Samarbete med Alight för att tillföra energilager till solparker

Alight och Varberg Energi ingår ett samarbetsavtal för att bygga energilager med en total volym på 25 MW i södra Sverige (SE3 och SE4). Alight kommer att utveckla och äga batterierna, medan Varberg Energi ansvarar för handeln och erbjuder flextjänster.

Alight aviserade nyligen sitt första batterilagringsprojekt och Sveriges första samlokaliserade sol- och batterilagringsanläggning i sin solpark i Linköping (12 MW). Varberg Energi agerade rådgivare till Alight i projektet och nu utökar de två bolagen samarbetet genom att ingå ett avtal med målet att bygga energilager på 25 MW fram till år 2025. Batterierna ska bidra med att balansera det nationella elnätet genom att tillföra flexibilitetstjänster och dra nytta av andra systemmässiga fördelar.

Därutöver omfattar avtalet även kunskapsdelning inom energilagring, kringtjänster, flexibilitetsmarknader, tekniska krav och certifieringsprocesser.

- Genom att kombinera energilager med solelproduktion kan vi maximera fördelarna och skapa mer förutsägbarhet och stabilitet i elnätet. Partnerskapet med Varberg Energi gör det möjligt för oss att snabbt skala upp vår satsning på energilagring och även lägga till lagring till våra befintliga solparker under de kommande åren, säger Harald Överholm, VD på Alight.

-Vi är väldigt glada över att Alight har visat en så pass stark övertygelse för att Varberg Energi är rätt samarbetspartner när de utvecklar sin flexibla förmåga på energimarknaden. Vårt samarbete visar oss att vi är rätt positionerade och att vi erbjuder rätt typ av flexibla erbjudanden i ett elsystem som kräver stödtjänster för att uppnå den driftsäkerhet som behövs, säger Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.
 

För mer information, kontakta:

Jens Nordberg, Energihandelschef på Varberg Energi
E-post: jens.nordberg@varbergenergi.se
Tel. +46-340 62 88 82

Johanna Snickars, Kommunikationschef på Alight
E-post: johanna.snickars@alight-energy.com
Tel. +46-72 220 43 90

 

Solpanel och blå himmel med en sol som speglar sig i cellerna
Bild: Alight