2023-04-24

Nytt partnerskap med Power Circle

Power Circle är en intresseorganisation för elektrifieringens framtidsfrågor. Power Circles inriktning och sätt att arbeta ligger väl i linje med Varberg Energis syn på framtiden. Därför blir nu Varberg Energi partner till Power Circle.

Liksom hela samhället står energibranschen inför en stor omställning. Elektrifiering, digitalisering och nya lagkrav skapar nya intressanta möjligheter, liksom att delta i remissvar för nya lagkrav samt att identifiera och utveckla kompetenser som kan agera i detta nya energilandskap som sträcker sig långt utanför traditionella energibolag.

- Vi upplever att Power Circle driver relevanta frågor på ett modernt och framtidsinriktat sätt. Det ligger helt i linje med vårt fokus på innovation och hållbarhet. Därför är det riktigt roligt att vi 2023 blir partner till Power Circle. Vårt mål med partnerskapet är att skapa konkreta lösningar som möter och löser elektrifieringens framtidsfrågor, säger Mats Balkö, affärsområdeschef för utveckling och hållbarhet på Varberg Energi.

Med Varberg Energis plattform Nätflex kan man koppla upp alltifrån privatpersoners laddboxar, hembatterier till vindkraftsparker och industrier i hela Sverige för att tillsammans bidra till ett hållbart energisystem. Ett partnerskap med Power Circle innebär ytterligare ett sätt att skapa bästa förutsättningar för ett energisystem för framtiden. 

- Alla energianvändare kan teoretiskt sett bidra till framtidens elsystem, för att uppnå detta behövs dock aktörer som undanröjer hindren för att även mindre konsumenter, såsom hushållskunder, ska kunna medverka. Det är väldigt spännande att följa aktörer som Varberg Energi, som redan idag omsätter möjligheten att bidra till systemet i sitt kunderbjudande, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Läs mer om Power Circle.

 

Tillsammans_skapar_vi_energi.JPG