Visselblåsarfunktion

På Varberg Energi är vi angelägna om att leva efter gällande lagar, riktlinjer och principer. Därför vill vi göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom företaget.

Varberg Energi AB har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter eller missförhållanden som misstänks förekomma inom vår verksamhet.

Det är viktigt att allvarliga missförhållanden i Varberg Energi:s verksamhet kommer till känna och kan åtgärdas så fort som möjligt. Därför har Varberg Energi en visselblåsartjänst där du kan göra en anonym anmälan om t.ex. lagbrott, jäv, mutor eller bedrägerier.

För att du ska känna sig trygg i att lämna din rapport anonymt och säker på att informationen hanteras korrekt, använder vi oss av KPMG, som är en extern mottagare.

 

1. Vem kan rapportera?

Grundtanken är att alla inom företaget kan påvisa missförhållanden som finns men det ska också vara möjligt för leverantörer, kunder och övriga att kunna påvisa detta.

Eftersom rapporteringskanalen är anonym så kommer alla ärenden att beaktas.

2. Vad är syftet med tjänsten?

Syftet är att Varberg Energi ska kunna ta tag i problem så fort som möjligt. En anonym kanal som är tänkt som ett komplement, för de fall där man inte känner sig trygg med att öppet tala med ansvarig person inom Varberg Energi.

Missnöje på arbetsplatsen omfattas inte av detta utan hanteras internt genom chef eller HR.

3. Vem ser informationen som lämnas?

Utredare hos KPMG och de personer inom organisationen som utsetts att ta emot utredarens rekommendationer.

4. Hur kan jag vara anonym?
  • Rapporteringstjänsten är helt fristående från Varberg Energi för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan. Om du uppger mejladress kommer denna inte att vara synlig för Varberg Energi.
  • Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är.
  • Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.
  • All information kopplad till ett ärende raderas från systemet när ärendet är handlagt, så att ingen känslig information ska finnas lagrad hos KPMG i onödan.
5. Hur fungerar handläggningen?
  • Handläggningen av rapporterade ärenden hanteras av utredare på KPMG, som återrapporterar till organisationen med rekommendation för åtgärd.
  • Om informationen i anmälan är otillräcklig kan handläggaren begära in en komplettering från dig som uppgiftslämnare, det är då viktigt att så snart som möjligt bistå handläggaren med kompletterande information för att hanteringen ska kunna ske på utsatt tid.
  • Begäran om komplettering eller återkoppling om handlagt ärende sker alltid utan att handläggaren kan se den anonyma uppgiftslämnarens namn eller e-postadress.
6. Hur lång tid tar en utredning och hur blir man uppdaterad?

Den inledande utredningen ska normalt sett inte ta mera än 14 dagar.

Efter att en utredning får uppgiftslämnaren återkoppling om att ärendet har handlagts eller avskrivits, samt en kortfattad information om hur det har bedömts.

 

 

 

Så här gör du:

Du kan rapportera till KPMG via länken nedan eller muntligen via telefon.

Rapportering via länk:

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.

Länk till skriftlig rapportering hos KPMG: https://wbreport.amo.kpmg.se/5560131459

Rapportering via telefon:

Unikt telefonnummer med röstbrevlåda hos KPMG: 0771-401606