Tillgänglighet Mina Sidor

Varberg Energi AB står bakom sidan minasidor.varbergenergi.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hemsidan för sina personliga ärenden hos oss.

Sidan Mina Sidor för Varberg Energis kunder har anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten och tydligare kontraster med mera. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är vår tillgänglighetsredogörelse för Mina Sidor Varberg Energi. Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är sidan Mina Sidor?

Vi är medvetna om att delar av sidan inte är helt tillgängliga. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • dålig kontrast på vissa små ord och rubriker
  • på något ställe anses siffror vara för små

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Synpunkter på tillgängligheten

Om du behöver innehåll på sidan Mina Sidor som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss här nedan. Även andra synpunkter och förslag på förbättringar är välkomna.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.
Länk till Myndigheten för digital förvaltning - DIGG 

Hur vi testat sidan Mina Sidor

Vi har tagit del av uppgifter från leverantören av appen samt gjort en självskattning (intern testning) utifrån lagkraven. Senaste bedömningen gjordes den 25 augusti 2023.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 25 augusti 2023.