Tillgänglighet app

Varberg Energi AB står bakom appen Varberg Energi. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen.

Vår app Varberg Energi har anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten, tydligare kontraster, dolda länkar för att hoppa över innehåll. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för appen Varberg Energi. Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

  • xxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • xxxxxxx
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Synpunkter på tillgängligheten

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss här nedan. Även andra synpunkter och förslag på förbättringar är välkomna.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.
Länk till Myndigheten för digital förvaltning- DIGG (öppnas i nytt fönster)

Hur vi testat appen

Vi har tagit del av uppgifter från leverantören av appen samt gjort en självskattning (intern testning) utifrån lagkraven. Även Funka.se fick i uppdrag att göra oberoende granskning av appen. Senaste bedömningen gjordes den 1 oktober 2023.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 1 oktober 2023.