Bortkoppling av fastighet

Här beställer du permanent bortkoppling av en fastighet från ledningsnätet.

Uppsägningstiden för abonnemanget är 3 månader enligt allmänna avtalsvillkor. Nedanstående uppgifter måste fyllas i och skickas till oss senast 4 veckor före önskad bortkoppling av servisledning.