Driftövervakning fjärrvärme

Med en M-bus-anslutning får du hem mätvärden för energi, flöde, effekt och primärtemperaturer från din fjärrvärmeanläggning.

Du får koll på hur mycket energi du använde vid ett visst tillfälle, du kan optimera driften, övervaka och göra uppföljningar i ditt eget drift- och övervakningssystem.

M-bus är en datautgång som vi installerar i vår fjärrvärmemätare. Datasignalen som den skickar kan användas för att hämta mätvärden från din fjärrvärmecentral till ditt eget system.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!