Checklista egenkontroll

Här fyller du i de egenkontroller du gjort i samband med installation av våra fjärrvärmecentraler. Var noga med att kryssa i alla uppgifter. Du får en bekräftelse av oss när checklistan är genomgången.