Termografering

Se energiflödet med nya ögon.

Termografering är ett snabbt och enkelt sätt för att hitta brister och energiläckage i byggnader. Fördelarna med att använda denna metod är att du inte behöver göra några ingrepp i fastigheten för att hitta värmeläckagen.

Vanliga brister som kan upptäckas genom termografering:

  • Dålig isolering i väggar, golv och tak
  • Brister i fönster och fönsterinfattning
  • Otätheter, drag och kallras
  • Inträngning av fukt i fasader, balkonger och altaner
  • Fuktskador i byggnadskonstruktioner
  • Fördelning och läge på värmeslingor

Rapportunderlaget

När vi genomfört termograferingen får du en rapport med bilder och information om bristerna som framkommit vid termograferingstillfället. Rapporten är ett bra underlag att använda vid kontakten med din hantverkare som kan hjälpa dig med att åtgärda eventuella problem i tid för att på så vis få ned energikostnader. Rapporten kan också hjälpa dig även att hitta brister vid besiktning av nybyggnation.

Termografering är en lämplig metod vid renovering av gamla hus, ombyggnationer eller nybyggnationer liksom vid försäljning eller köp av hus. Det går bra att komplettera en energideklaration med en termografering.


Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!