Portföljförvaltning

Portföljförvaltning är en skräddarsydd lösning som passar bäst för det större företaget.

Portföljförvaltning passar de större företagen med en elanvändning över 5 GWh.

Genom vår portföljförvaltning hjälper vi er att sprida risken genom att göra finansiella prissäkringar vid olika tillfällen för att optimera ert elpris.


Frågor?
Kontakta Staffan Kollberg på telefonnummer 0340-62 88 83, eller skicka meddelande till epost staffan.kollberg@varbergenergi.se