Företagsledning och styrelse

 

Verkställande direktör
Björn Sjöström
Telefon: 0340-62 88 60
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Marknad 
Henrik Näsström
Telefon: 0340-58 21 40
henrik.nasstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energihandel
Jens Nordberg
Telefon: 0340-62 88 82
jens.nordberg@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energi
Karin Hallström
Telefon: 0340-62 88 68
karin.hallstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Elnät
Hans Ljungström
Telefon: 0340-58 21 01
hans.ljungstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Entreprenad
Daniel Svensson
Telefon: 0340-62 88 48
daniel.svensson@varbergenergi.se

Affärsområdeschef IT
Lars Wessman
Telefon: 0340-62 88 24
lars.wessman@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Utveckling och Hållbarhet
Mats Balkö
Telefon: 0340-58 21 07
mats.balko@varbergenergi.se

Ekonomichef
Christina Brännström
telefon: 0340- 62 88 16
christina.brannstrom@varbergenergi.se

HR-chef
Anna Sjödin
Telefon: 0340-62 88 93
anna.sjodin@varbergenergi.se

 


Varberg Energis styrelse

Cecilia Rönn (L), ordförande
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande
Björn Sjöström, verkställande direktör 
Ann-Sofie Borglund (M), ordinarie ledamot (separat bild)
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Vivi-Anne Karlsson (S), ordinarie ledamot   
Antonio Diaz Chilicasepa (M), ersättare
Per-Olof Johansson (KD), ersättare
Gilbert Karlsson (S), ersättare
Mattias Svahn (Vision VEAB)
Lennart Nilsson (Vision VEAB)
Kristoffer Claesson (SEKO VEAB)
Oscar Kuczerski (SEKO VEAB)

Samlingsbild över våra elva styrelsemedlemmar i Varberg Energi ABsamt vår VD
Övre raden: Roger Johansson (slutat 2021, ersatt av Kristoffer Claesson), Anders Vastersson, Björn Sjöström (VD), Lukas Axelsson Nord, Tomas Ödeslätt (slutat - ersatt av Ann-Sofie Borglund) och Gert Bengtsson. Undre raden: Gilbert Karlsson, Olof Helmersson, Cecilia Rönn, Vivi-Anne Karlsson, Antonio Diaz Chilicasepa och Roger Kardemark (slutat 2022, ersatt av Per-Olof Johansson). Saknas på bild gör Kristoffer Claesson och Oscar Kuczerski.

Porträtt Ann-Sofie Borglund 
Ann-Sofie Borglund

porträtt per-olof johansson
Per-Olof Johansson

Varberg Energimarknads styrelse
 

Cecilia Rönn (L), ordförande 
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande
Björn Sjöström, verkställande direktör  
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Ann-Sofie Borglund (M), ersättare  
Vivi-Anne Karlsson (S), ersättare
Staffan Kollberg (Vision)
Niclas Banck (SEKO)

 

Samlingsbild över styrelsemedlemmarna för Varberg Energimarknad samt vår VD
Olof Helmersson, Staffan Kollberg, Björn Sjöström (VD), Lukas Axelsson Nord och Cecilia Rönn. Saknas på bilden gör Vivi-Anne Karlsson, Oscar Kuczerski samt Ann-Sofie Borglund.

porträtt niclas banck
Niclas Banck.