Företagsledning och styrelse

 

Företagsledning

   
Verkställande direktör
Björn Sjöström
Telefon: 0340-62 88 60
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Elnät
Hans Ljungström
Telefon: 0340-58 21 01
hans.ljungstrom@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Marknad 
Henrik Näsström
Telefon: 0340-58 21 40
henrik.nasstrom@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Bredband
Lars Wessman
Telefon: 0340-62 88 24
lars.wessman@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Energihandel
Jens Nordberg
Telefon: 0340-62 88 82
jens.nordberg@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Utveckling och Hållbarhet
Mats Balkö
Telefon: 0340-58 21 07
mats.balko@varbergenergi.se
Affärsområdeschef Energi
Karin Hallström
Telefon: 0340-62 88 68
karin.hallstrom@varbergenergi.se
Ekonomichef
Linus Hellman
telefon: 0340- 58 21 22
linus.hellman@varbergenergi.se
 Styrelser

Gruppfoto med tretton personer, hälften sitter och hälften står bakom dessa.

Varberg Energis styrelse 2023-2027                 

Gösta Bergenheim (M) ordförande 
Lukas Axelsson Nord (S) vice ordförande   
Rune Johansson (SD), ordinarie ledamot
Ulf-Björn Rönn (L), ordinarie ledamot
Vivi-Anne Karlsson (S), ordinarie ledamot
Ewa Lindquist (S), ersättare
Jan-Olof Skoglund (SD), ersättare
Angelika Kjär Boman (KD), ersättare 
Lennart Nilsson (Vision VEAB)
Mattias Svahn (Vision VEAB)
Kristoffer Claesson (SEKO VEAB)
Oscar Kuczerski (SEKO VEAB)

 

gruppfoto styrelse Varberg Energimarknad


Varberg Energimarknads styrelse 2023-2027                                    

Gösta Bergenheim (M), ordförande 
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande
Rune Johansson (SD), ordinarie ledamot
Vivi-Anne Karlsson (S), ersättare
Ulf-Björn Rönn (L), ersättare
Niclas Banck (SEKO)