Företagsledning och styrelse | Varberg Energi

Företagsledning och styrelse

 

Verkställande Direktör
Björn Sjöström
Telefon: 0340-62 88 60
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Marknad 
Henrik Näsström
Telefon: 0340-58 21 40
henrik.nasstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energihandel
Jens Nordberg
Telefon: 0340-62 88 82
jens.nordberg@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energi
Karin Hallström
Telefon: 0340-62 88 68
karin.hallstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Elnät
Hans Ljungström
Telefon: 0340-58 21 01
hans.ljungstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Entreprenad
Daniel Svensson
Telefon: 0340-62 88 48
daniel.svensson@varbergenergi.se

Affärsområdeschef IT
Lars Wessman
Telefon: 0340-62 88 24
lars.wessman@varbergenergi.se

Affärsutvecklare
Cecilia Thorsson
Telefon: 0340-62 88 14
cecilia.thorsson@varbergenergi.se

Ekonomichef
Christina Brännström
telefon: 0340- 62 88 16
christina.brannstrom@varbergenergi.se

HR-chef
Charlotte Larsson
Telefon: 0340-62 88 93
charlotte.larsson@varbergenergi.se

Samlingsbild över våra elva styrelsemedlemmar i Varberg Energi ABsamt vår VD

Varberg Energis styrelse

Cecilia Rönn (L), ordförande
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande 
Tomas Ödeslätt (M), ordinarie ledamot 
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Vivi-Anne Karlsson (S), ordinarie ledamot   
Antonio Diaz Chilicasepa (M), ersättare
Roger Kardemark (KD), ersättare
Gilbert Karlsson (S), ersättare
Gert Bengtsson (ordinarie ledamot Vision VEAB)
Anders Vastersson (ersättare Vision VEAB)
Roger Johansson (ordinarie ledamot SEKO VEAB) 
Kristoffer Claesson (ersättare SEKO VEAB)

Samlingsbild över styrelsemedlemmarna för Varberg Energimarknad samt vår VD


Varberg Energimarknads styrelse 

Cecilia Rönn (L), ordförande 
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande 
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Tomas Ödeslätt (M), ersättare  
Vivi-Anne Karlsson (S), ersättare
Staffan Kollberg (ordinarie ledamot Vision) 
Roger Johansson (ersättare SEKO)