Företagsledning och styrelse | Varberg Energi

Företagsledning och styrelse

 

Verkställande direktör
Björn Sjöström
Telefon: 0340-62 88 60
bjorn.sjostrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Marknad 
Henrik Näsström
Telefon: 0340-58 21 40
henrik.nasstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energihandel
Jens Nordberg
Telefon: 0340-62 88 82
jens.nordberg@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Energi
Karin Hallström
Telefon: 0340-62 88 68
karin.hallstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Elnät
Hans Ljungström
Telefon: 0340-58 21 01
hans.ljungstrom@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Entreprenad
Daniel Svensson
Telefon: 0340-62 88 48
daniel.svensson@varbergenergi.se

Affärsområdeschef IT
Lars Wessman
Telefon: 0340-62 88 24
lars.wessman@varbergenergi.se

Affärsområdeschef Utveckling och Hållbarhet
Mats Balkö
Telefon: 0340-58 21 07
mats.balko@varbergenergi.se

Ekonomichef
Christina Brännström
telefon: 0340- 62 88 16
christina.brannstrom@varbergenergi.se

HR-chef
Anna Sjödin
Telefon: 0340-62 88 93
anna.sjodin@varbergenergi.se

 


Varberg Energis styrelse

Cecilia Rönn (L), ordförande
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande
Björn Sjöström, verkställande direktör 
Ann-Sofie Borglund (M), ordinarie ledamot (separat bild)
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Vivi-Anne Karlsson (S), ordinarie ledamot   
Antonio Diaz Chilicasepa (M), ersättare
Roger Kardemark (KD), ersättare
Gilbert Karlsson (S), ersättare
Gert Bengtsson (Vision VEAB)
Anders Vastersson (Vision VEAB)
Kristoffer Claesson (SEKO VEAB)
Oscar Kuczerski (SEKO VEAB)

Samlingsbild över våra elva styrelsemedlemmar i Varberg Energi ABsamt vår VD
Övre raden: Roger Johansson (slutat 2021, ersatt av Kristoffer Claesson), Anders Vastersson, Björn Sjöström (VD), Lukas Axelsson Nord, Tomas Ödeslätt (slutat - ersatt av Ann-Sofie Borglund) och Gert Bengtsson. Undre raden: Gilbert Karlsson, Olof Helmersson, Cecilia Rönn, Vivi-Anne Karlsson, Antonio Diaz Chilicasepa och Roger Kardemark. Saknas på bilden gör Kristoffer Claesson och Oscar Kuczerski.

Porträtt Ann-Sofie Borglund
Ann-Sofie Borglund.

Varberg Energimarknads styrelse
 

Cecilia Rönn (L), ordförande 
Lukas Axelsson Nord (S), vice ordförande
Björn Sjöström, verkställande direktör  
Olof Helmersson (C), ordinarie ledamot 
Ann-Sofie Borglund (M), ersättare  
Vivi-Anne Karlsson (S), ersättare
Staffan Kollberg (Vision)
Niclas Banck (SEKO)

 

Samlingsbild över styrelsemedlemmarna för Varberg Energimarknad samt vår VD
Olof Helmersson, Staffan Kollberg, Björn Sjöström (VD), Lukas Axelsson Nord och Cecilia Rönn. Saknas på bilden gör Vivi-Anne Karlsson, Oscar Kuczerski samt Ann-Sofie Borglund.