VIVA-el för miljön | Varberg Energi

Vad är VIVA-el?

Du som är kund hos oss får alltid 100 % vind- och vattenkraftel utan extra kostnad. Om du vill kan du komplettera med sol från vår solcellspark Solsidan.

Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktigt för oss alla. Vi väljer klimatsmarta lösningar och säljer bara el som kommer från vind och vatten. Så när du väljer el från oss har vi redan tänkt på miljön åt dig. Att ha omtanke om miljön är ett sätt att leva.

Elens ursprung 2018

Vi säljer enbart el från vind, vatten och sol. Den är helt förnybar och därmed helt fri från koldioxidutsläpp. 2018 bestod vår el av 31 % vindkraft, 68 % vattenkraft och 1 % solkraft och var helt baserad på ursprungsgarantier. 

VIVA Bundet

är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Ett tryggt avtal som gör att du vet vad din el kommer att kosta.

VIVA Trend

är ett bekvämt elpris för dig som vara med och följa elprisets utveckling på marknaden men inte själv vara aktiv.

VIVA Rörligt

är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned.

Läs mer om våra olika avtal här.

 

Om ditt elpris

När du får din elräkning för den el du använt och för ditt elnät - alltså din totala elkostnad, kan det vara bra att veta vad det är du betalar för. Vi har satt ihop en förklaring över vad det är som kostar:

Det kostar att transportera el till ditt hus i elnätet. Denna avgift varierar beroende på vilket elnätsföretag du har och vilken typ av mätarsäkring och abonnemang du har.

Nästan hälften av det du betalar för din el är skatter och avgifter. Dessa avgifter är inget som vi kan påverka utan är något som staten bestämmer.

Du betalar för den el du använder. Om du har ett rörligt pris kommer grundpriset från Nord Pool Spot och har du bundet pris kommer grundpriset från Nasdaq OMX. Elhandelsföretaget (Varberg Energi i detta fall) lägger sedan på sin marginal för att få täckning för olika myndigheters avgifter och andra kostnader. 

Elcertifikat ingår i elpriset och hjälper till att finansiera utbyggnaden av alternativa energikällor, till exempel sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Om Nord Pool och Nasdaq OMX

Elhandelsföretagen köper sin el på den nordiska elbörsen, Nasdaq OMX och Nordpool Spot - de centrala handelsplatserna för el i Norden. Här kan alla elproducenter från hela Norden sälja sin el. Elpriset är kopplat till elbörsen där dagspriset styrs av: tillgång och efterfrågan, rådande konkurrenssituation, tillgång på vind- och vattenkraft, utveckling av en europeisk elmarknad och politiska beslut om skatter och kärnkraft. Aktuellt marknadspris hittar du på den nordiska elbörsen Nasdaq OMX eller Nordpool Spot.

Om orden i elbranschen

Ibland är det inte lätt att förstå alla olika elord. Här får du hjälp på vägen genom en lathund där du på ett enkelt sätt kan ta reda på vad de olika elorden betyder. Svensk Energi har tagit fram en elordlista som hjälper dig att förstå de olika elorden lite bättre. Klicka här för att läsa eller ladda hem ordlista.

 

Elområden

Svenska Kraftnät som driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el har nu delat in Sverige i fyra elområden. Beslutet om elområden går hand i hand med EU:s strävan att skapa en gemensam elmarknad där kunden ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst inom EU.

Varberg Energis nätområde ligger i elområde 3. Priset på elen kommer att påverkas av hur tillgång och efterfrågan på el ser ut i de olika elområdena. Det innebär att priset på el kommer att variera mellan elområdena, och kommer som regel att bli högst i elområde 4.


Här hittar du mer information från Svensk Energi

Sverige delas upp i elområden
Elområden - Vad kan det vara?  
Nu bor du i ett elområde
Vilket elområde bor jag i?
Följ länken för att söka ditt elområde