2024-06-12

Invigning av vår batteripark - Tvååker, Varberg

Igår firade vi att vår stora batteripark i Tvååker utanför Varberg har nu tagits i drift och levererar flexibilitetstjänster till elnätet.

Vår nya batteripark på 11 MW är nu driftsatt och levererar flexibilitetstjänster till elnätet varje dag. Under invigningen bjöds det på tårta, kaffe och alkoholfritt bubbel, det hölls tal och press samt inbjudna fick möjlighet att ställa frågor. 

Princesstårtor som formar en solfjäder
Foto: Tårtor placerade som en solfjäder, som ska efterlikna formen av batteriparken ovanifrån.

Invigning och talare

Under invigningen var Henrik Näsström moderator och Hans Ljungström (från Varberg Energi) inledde med att berätta mer om syfte och mål med en batteripark därefter tog Stefan Hamrelius, Entreprenadchef på Soltech Energy Solutions över. Han berättade mer om deras satsningar och hur de aktivt arbetar med framtidens energilösningar, Soltech Energy Solutions är den leverantör har levererat batteriparken åt Varberg Energi.    

Åhörarna fick också höra mer om hur den nya batteriparken är en del av Varberg Energis DNA: innovation, som presenterades av Varberg Energis VD Björn Sjöström.

Invigningsceremoni stora batteriparken
Foto: Björn Sjöström, VD Varberg Energi och Stefan Hamrelius, Entreprenadchef på Soltech Energy Solutions under invigningscermonin.

Björn Sjöström talare vid invigning
Foto: Björn Sjöström, VD Varberg Energi berättar mer om Varberg Energis resa framåt och varför batteriparken är en viktig del av företaget innovationsdel. 

talare Hans Ljungström under invigning av batterpark
Foto: Hans Ljungström berättar om hur batteriparken gick från idé till verklighet.

Mer om energilager

För många är batterier, energilager och flexibiltetstjänster något nytt. Vi passade därför på att ställa några frågor till Hans Ljungström, affärsområdeschef Elnät på Varberg Energi.

  • Varför väljer man att bygga och installera en batteripark? 

Genom att äga en batteripark och bidra med flexibilitet, kan vi fungera som en avlastade hjälp för att upprätthålla säker drift av elsystemet. Det faktum att batteriparken är byggd bredvid vår mottagningsstation och produktionspark med sol- och vindkraft gör att vi även kan dra nytta av peak shaving och load shifting som ger batteriet fler fördelar utöver att bidra med frekvensbalansering.

  • Varför efterfrågas energilager i dagens energisystem? 

Hela energimarknaden förändras fort och behovet av ett flexibelt elsystem för fortsatt elektrifiering är redan idag stort. Eftersom utbyggnad av elnät och elproduktion tar tid kommer flexibilitet att vara avgörande för att hålla en hög takt i energiomställningen. Idag är den elproduktion som tillförs elsystemet förnybar och väderberoende. Därmed ökar också behovet av matcha produktion och konsumtion av el. Vattenkraftens flexibilitet räcker inte längre till som enda flexibel resurs därav växer efterfrågan på energilager för att kunna lagra energi. 

  • Vilka är fördelarna med ett energilager/batterisystem för företag eller privatpersoner? 

1. Peak shaving - Att ta bort topplast är ett sätt att minska effekt-abonnemangskostnader och genom att jämna ut förbrukningen.

2. Load shifting - Att ha möjligheten till att förflytta sin konsumtion från en dyr timme till en billigare timme.

3. Flexibilitetstjänster - Genom att hjälpa till och avlasta elnätet och ha energilagret tillgängligt när efterfrågan är hög ger flexibilitetsintäkter.

Invigning av batteripark

Flagga vid invigning

Talare vid invigning av batteripark

batteripark Varberg Energi