2023-02-22

Varberg Energi och Ferroamp utvecklar elhandelsaffären

Genom att sälja tjänster för frekvensreglering kan hushåll och bostadsrättsföreningar som äger ett batteri för energilagring tjäna pengar på att stötta elnätet. Ferroamp och Varberg Energi har skrivit en gemensam avsiktsförklaring för att ta fram ett kunderbjudande om att delta på flexmarknaderna.

- Det här samarbetet känns otroligt spännande då både Varberg Energi och Ferroamp har liknande synsätt kring hur vi använder vårt elsystem på bästa tänkbara sätt. Att nu kunna komplettera våra kunderbjudanden med Ferroamps energilager skapar stora värden för våra kunder som vill delta på flexmarknaderna, säger Mats Balkö, affärsområdeschef för utveckling och hållbarhet på Varberg Energi.

Elsystemet måste vara balanserat
I varje ögonblick måste lika mycket elektricitet produceras som det används. Det kan lösas genom att styra såväl produktion som användning. Det är Svenska kraftnät som är ansvariga för balansen i elnätet och de köper i sin tur in möjligheten att styra användning på elmarknaden. Tidigare har enbart större elanvändare kunnat delta i handeln med frekvenstjänster men genom att en aktör samlar flera mindre resurser bildas ett virtuellt kraftverk av aggregerade flexibla resurser. Därmed kan både villaägare och bostadsrättsföreningar som äger en flexibel resurs, som exempelvis batterier, elbilsladdare eller solceller delta på marknaden och tjäna pengar på den.

Varberg Energi har under det senaste året utvecklat sin elhandelsaffär genom att addera flertalet kompatibla fabrikat av laddboxar till det virtuella nätverket och genom att nu teckna ett samarbetsavtal med Ferroamp har man för avsikt att även erbjuda privatpersoner och bostadsrättsföreningar möjligheten att delta på flexmarknaderna med sina energilager. Elhandelsaffären blir därmed en mix av kostnads- och intäktsströmmar som tillsammans skapar en attraktiv elhandelsaffär samtidigt som kunderna ges möjligheten att stötta elsystemet. Alla flöden av kostnader och intäkter redovisas i en smidig mobilapp för privatpersoner och i en webbaserad vy för företagskunderna.

- Frekvensregleringsmarknaden öppnar stora möjligheter för våra kunder att tjäna pengar på sina system. Varberg Energi ligger i framkant när det gäller att utforma dessa typer av tjänster och Ferroamp-systemets inneboende flexibilitet gör det till ett effektivt verktyg som kan anpassas efter de behov som uppstår, säger Carl Heyman, produktansvarig för gröna energilösningar på Ferroamp.

Ferroamp-systemet som kopplar ihop solelsproduktion, elbilsladdning och energilager med ett likströmsnät ger batteriet den smarta styrning som krävs för att kunna delta på frekvensregleringsmarknaden. Just nu pågår ett pilotprojekt där Varberg Energi har kopplat upp ett antal elhandelskunder med Ferroamp-system för att testa dess kollektiva förmåga att snabbt erbjuda elsystemet nödvändiga stödtjänster. Pilotprojektet riktar sig i en första fas till ett begränsat antal av Varberg Energis elkunder över hela landet som kan anmäla sig för att prova ut tjänsten. Målsättningen är att inom kort kunna lansera tjänsten brett över hela landet.

För intresseanmälan till piloten, kontakta Varberg Energi: https://bit.ly/Varberg_Energi_intresseanmalan_pilotprojekt

För ytterligare information, kontakta:

Mats Balkö, Affärsområdeschef för utveckling och hållbarhet på Varberg Energi
Tel. 072–160 35 72

Carl Heyman, Produktansvarig för gröna energilösningar på Ferroamp
Tel. 0730-33 10 90

 

Batteri Ferroamp.jpg