2024-07-05

Grönt avdrag för Ferroampsystem

Skatteverket publicerade den 4 juli sitt ställningstagande kring vad som gäller för att få tillgång till grönt avdrag för batteriinstallationer.

Det visar sig att kunder som använder sina Ferroampsystem mot fastigheten - samtidigt som de budas ut mot stödtjänstmarknader- är berättigade grönt avdrag. Avdraget uppgår till 50% av kostnaden för både arbete och material för batteriinstallationen.


Ferroamp och Varberg Energi valde att utveckla en smart styrning av batterisystemen via den tekniska aggregatorn Ntricity, som innebar att man både kan använda sina batterisystem lokalt i fastigheten genom att kapa effekttoppar och öka egenanvändningen av solelsproduktionen samtidigt som batteriet deltar på stödtjänstmarknaden FCR-D. På så sätt får kunderna ut maximal nytta från sina batterier och uppnår en betydligt snabbare återbetalningstid på investeringarna.

Under våren har det funnits oklarheter från Skatteverket beträffande det gröna avdraget och kunder har avvaktat med sina investeringar då vissa har blivit nekade det gynnsamma avdraget, men nu är det alltså bekräftat och kommunicerat från Skatteverkats sida. Ferroampsystem är berättigade avdraget.

Läs mer om nyheten på Skatteverkets hemsida för grön teknik: Grön teknik - Privat | Skatteverket