Tillgänglighet

För oss på Varberg Energi är social hållbarhet viktig och därmed även tillgängligheten för alla att kunna använda vår hemsida. Vi strävar efter att så många besökare som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Vår webbplatsen har anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten, med stöd för att navigera utan mus, tydligare kontraster, dolda länkar för att hoppa över innehåll. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen www.varbergenergi.se. Här beskriver vi vilka kända brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Med anledning av tillgänglighetsdirektivet började vi under 2020 uppdatera vår hemsida och de brister vi upptäckte i design och funktion. Det innebär att varbergenergi.se nu ska vara möjlig att använda med hjälpmedel och möjlig att uppfatta. Men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte ännu är helt tillgängliga:

  • Avtalsguiden för nya elhandelskunder är inte fullt tillgänglig. Arbete pågår och åtgärdas vid nästa uppdatering av sidans design.
  • Ett flertal pdf-er är ej tillgängliga. Dessa består mest av certifieringsdiplom av olika slag, men också finansiella redovisningar och vissa broschyrer som ligger ute i pdf-format. Arbete pågår framåt med att byta ut denna sortens information.
  • Beroende på bakgrundsbild är kontrasterna mellan bild och text för dålig på en del sidor och puffar. Arbete pågår och åtgärdas vid nästa uppdatering av sidans design.
  • Bilder kan tillfälligt sakna alternativa texter. Åtgärdas löpande.

Synpunkter på tillgängligheten

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till marknadsforing@varbergenergi.se
  • ring 0340-628800

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.
Länk till Myndigheten för digital förvaltning- DIGG (öppnas i nytt fönster)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av varbergenergi.se, men även gett Funka.se i uppdrag att göra oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 15 maj 2020.

Vi tar löpande hjälp av programmet Monsido för att ha kontroll över de bitar som fortfarande behöver uppdateras vad gäller tillgängligheten.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 22 april 2024.