Tillgänglighet

Tillgänglighet

För oss på Varberg Energi är social hållbarhet viktig och därmed även tillgängligheten för alla att kunna använda vår hemsida. Vi strävar efter att så många besökare som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Vår webbplatsen har anpassats tekniskt med hänsyn till tillgängligheten, med stöd för att navigera utan mus, tydligare kontraster, dolda länkar för att hoppa över innehåll samt aslutit verktyget Talande Webb. Men det finns fortfarande mer att göra, och därför kommer ytterligare förbättringar att ske efter hand.
Läs mer om Talande Webb (länk till ny sida)

Tillgänglighetsredogörelse

Detta är en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Med anledning av tillgänglighetsdirektivet har vi under 2020 uppdaterat vår hemsida och de brister vi upptäckt i design och funktion. Det innebär att varbergenergi.se nu ska vara möjlig att använda med hjälpmedel och möjlig att uppfatta. Men vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga:

  • Några bilder kan sakna alternativa texter. Åtgärdas löpande.
  • Kontrasterna mellan bakgrundsbild och text är för dålig i toppen på vissa sidor, bland annat startsidan. Åtgärdas vid nästa uppdatering.

Synpunkter på tillgängligheten

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till marknadsforing@varbergenergi.se
  • ring 0340-628800

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.
Till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk som öppnas i nytt fönster)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av varbergenergi.se, men även gjort en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 15 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.