Elnätspriser och om din elmätare | Varberg Energi

Elnätspriser

Varberg Energi äger och underhåller det elnät som finns i Varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar.

Oavsett om du är elkund hos oss eller hos något annat elbolag är det ändå vi som bevakar elnätet dygnet runt och ser till att din el kommer fram som den ska, året runt. 

Om du är vår elnätkund men inte vår elhandelskund, får du en faktura från oss för ditt elnät och en faktura från ditt elhandelsbolag istället för en samlad faktura.

Säkringsabonnemang 2019

Avser anläggningar med max 200 A säkring.

Nättaxa

Abonnemang

Abonnemangsavg/år exkl moms

Abonnemangsavg/år inkl moms

N 100

16 A lgh

1 132 kr

1 415 kr

N 102

16 A

1 772 kr

2 215 kr

N 103

20 A

2 452 kr

3 065 kr

N 104

25 A

4 104 kr

5 130 kr

N 105

35 A

6 520 kr

8 150 kr

N 106

50 A

9 108 kr

11 385 kr

N 107

63 A

11 696 kr

14 620 kr

N 108

80 A

14 852 kr

18 565 kr

N 109

100 A

18 556 kr

23 195 kr

N 110

125 A

23 160 kr

28 950 kr

N 111

160 A

29 440 kr

36 800 kr

N 112

200 A

36 716 kr

45 895 kr


Elöverföringsavgift

Elöverföringsavgift, per kWh 14,5 öre/kWh inkl moms (11,6 öre/kWh exkl moms)

Utdrag ur tillämpningsbestämmelser
För lägenheter tillämpas nättaxa N100 (max 16 A) som är avsedd för boende i flerbostadshus med gemensam elservis där särskilt abonnemang tecknats av fastighetsägaren för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst två lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

För fritidsfastigheter med enfasanslutning tillämpas nättaxa N 102, max 25A.
 
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring i tariff eller huvudsäkring tillåts inte.

 

Anslutningsavgift

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen).  

 

 

upp till 199 meter eller

200 meter upp till
max 599 meter

Kabel

Max säkring A

Pris ex moms

Pris ink moms

Pris enligt offert

4 x 10 CU1

-35

22 100 kr

27 625 kr

 

Anslutningar över 35A enligt offert.


Anslutningsavgiften beräknas som summan av ett grundbelopp om 22 100 kr exkl moms (27 625 kr inkl moms) plus ett avståndstillägg om 189 kr/meter exkl moms (236,25 kr inkl moms) för den del av avståndet från närmaste anslutningspunkt som överstiger 199 meter.

Servisändring för 4 x 10 CU: 2 740 kr exkl moms (3 425 kr inkl moms).

Ny mätare på befintlig anläggning: 800 kr exkl moms (1000 kr inkl moms) gäller även återinkoppling av t ex vilande lägenhetsabonnemang.

Din elmätare

Vi får varje månad in värden på din exakta elanvändning - på så sätt får du full koll.

Din elmätare mäter din exakta användning, månad för månad. Om du har villa med elvärme eller bor i lägenhet där värme inte ingår i hyran brukar elanvändningen variera kraftigt på grund av årstiden. Om du däremot enbart använder hushållsel är skillnaderna i elanvändningen betydligt mindre mellan olika månader.

Du kan följa din elanvändning genom att besöka Mina sidor.  

Så här fungerar elmätaren

Displayen på din elmätare visar alltid mätarställningen, normalläget - din förbrukning i kWh, alltså det du betalar för. Med hjälp av knappen kan du stega dig fram bland elmätarens funktioner. Din elmätare återgår alltid till normalläge efter någon minut.

Mätardisplay. i normalläget visas alltid din totala förbrukning i kWh.

Trycker du på knappen visas informationen i följande ordning. 

1. Det du förbrukar just nu i kW

2. Trippmätare. Håller du knappen nedtryckt i 10 sekunder när du är på steg 2 fungerar din mätare som en trippmätare.

3. Spänning på fas 1, i volt (V) 

4. Spänning på fas 2, i volt (V)

5. Spänning på fas 3, i volt (V) 

6. Ström på fas 1, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

7. Ström på fas 2, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

8. Ström på fas 3, i Ampere (A) – hur stor förbrukningen är just nu

9. dCon. Detta steg har du enbart om du har en elmätare med brytarfunktion

10. Mätarens version 

11. Mjukvarans version 

12. Test av display 

 

Elnätspriset

I Varberg är det vi som äger kablarna i marken som transporterar el hem till dig. Den kostnad som du betalar för elnätet är för drift, underhåll och förnyelse av elledningar. Även en avgift per använd kilowattimme och för abonnemanget tas ut - allt för att vi säkert skall kunna leverera el hem till dig. Energimarknadsinspektionen kontrollerar att du som vår kund alltid har ett skäligt elnätspris jämfört med marknaden. Vill du läsa mer om elnätspriser? Gå in på www.energiforetagen.se

Vårt elnät

Som nätägare svarar vi på Varberg Energi för distributionen av el i varbergsområdet och i Varbergs kommuns södra delar. Elen levereras från stamnätet in till Varberg Energis elnät via några större mottagningsstationer.