Rörliga och bundna elavtal för alla | Varberg Energi

Våra elavtal

Här kan du läsa mer om våra olika elavtal.

Med lång erfarenhet av förnybar el har vi elavtal för alla – både rörliga och bundna. Du kan därför snabbt och enkelt få hjälp med att välja det som bäst passar just dig och ditt hem. Via bildlänken kan du ta reda på vilket av våra avtal som kan passa dig bäst.

 

Du kan läsa mer om skillnaden mellan de olika avtalen här nedan.

VIVA Bundet

VIVA Bundet är till för dig som vill ha koll på dina utgifter. Ett tryggt avtal som gör att du vet vad din el kommer att kosta. Du påverkas inte av eventuella prissänkningar eller prishöjningar. Oftast är VIVA Bundet lite dyrare än till exempel VIVA Rörligt, men du undviker stora svängningar.

Du väljer själv om du vill teckna dig på ett år, VIVA Bundet 1, eller tre år, VIVA Bundet 3. VIVA Bundet justeras årligen med aktuell energiskatt på el. Strax innan ditt avtal går ut kommer du att få ett nytt VIVA-erbjudande att ta ställning till.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

VIVA Rörligt

VIVA Rörligt är till för dig som vill att ditt elpris följer prisförändringarna på elmarknaden, både upp och ned. En liten chansning, men som oftast lönar sig i längden. Är elpriset lågt får du ett förmånligt elpris, är priset högt blir ditt elpris högre. Känner du när du valt VIVA Rörligt att du hellre vill ha en annan avtalsform kan du enkelt byta.

VIVA Rörligt är baserat på vårt inköpspris och sätts i efterhand. 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här. 

Vill du se historik över det rörliga elpriset? Klicka här.

VIVA Aktiv

VIVA Aktiv är ett rörligt timpris som vänder sig till dig som vill vara aktiv och är engagerad i din energianvändning. Vill du ha koll är VIVA Aktiv avtalet för dig. 

Din elmätare registrerar elanvändningen varje timme och eftersom elpriset varierar timme för timme på Nord Pool - den Nordiska elbörsen - kan du också påverka dina elkostnader genom att använda elen de timmar på dygnet när priset är lägre.

Om du vill minska dina elkostnader med timmätning behöver du följa upp när du använder din el. Om du använder mycket el på timmar med högt elpris kan resultatet bli det omvända.

På Nordpool - den Nordiska elbörsen- kan du se vad elen kostar olika timmar under dygnet. Välj område Sverige - SE och svenska kronor - SEK. Bor du i Varberg är det elområde SE3 som gäller. Du kan se morgondagens priser omkring klockan 13 varje dag.

Med hjälp av vår Timvisare kan du se hur mycket energi du använt timme för timme.

VIVA Aktiv är baserat på Nord Pools timspotpris med ett påslag. Kostnad för elcertifikat tillkommer och prissätts månadsvis efter aktuellt marknadspris och gällande kvotplikt.

Vill du teckna VIVA Aktiv och få din el mätt timme för timme kontaktar du vår kundservice. Vi gör en beställning till ditt nätbolag som inom tre månader ställer om din elmätare till timmätning. Tjänsten kostar inget extra. 

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

Läs om konsumenträttigheter här.

VIVA Vinter

Slipp överraskningar under vintersäsongen - VIVA Vinter innebär att du binder ditt rörliga elpris under månaderna december, januari, februari och mars. Under de här månaderna påverkas du inte av eventuella prissänkningar eller prishöjningar. I april återgår VIVA Vinter till VIVA Rörligt automatiskt.

Avtalstid: 2019-12-01 – 2020-03-31
Nya priser meddelas under hösten 2019.

Frågor?
Vill du teckna VIVA Vinter eller har frågor kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

VIVA Bas

För våra kunder som inte har ett tidsbundet avtal erbjuder vi VIVA Bas - ett löpande elhandelspris. Det är vårt tillsvidarepris/anvisade pris som du automatiskt får om du inte väljer någon annan form av VIVA-avtal. VIVA Bas följer elmarknaden något lugnare än t ex VIVA Rörligt och ändras därför inte så många gånger per år.

Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.