Bäckagård

Vindkraftsprojektet Bäckagård är ett projekt som drivs av Varberg Energimarknad AB.

Projektets mål och vision är att utvinna elenergi ur vinden som är hållbar ur både miljömässiga och ekonomiska aspekter.

Efter närmare 25 år i drift plockas nu Sveriges första vindkraftspark ner. De sju vindmöllorna som invigdes i oktober 1991 i Bäckagård i Tvååker har under åren blivit lite av ett landmärke. Nu väntar ett nytt liv för dem utomlands och efter en välbehövlig renovering kommer de att kunna fortsätta att producera el i ytterligare 10-15 år.

Vindkraftverken i Bäckagård har fungerat mycket väl under åren, men har nu nått sin tekniska livslängd. En omfattande renovering av verken måste till inom en snar framtid om de ska kunna fortsätta att producera el.
- Elpriserna är väldigt låga nu, liksom priserna på elcertifikat. Det ser dessutom ut som att de kommer att vara fortsatt låga under kommande år, vilket gör att vi inte har möjlighet att genomföra de renoveringar som krävs, förklarar Björn Sjöström, VD på Varberg Energi.

Renovering förlänger livslängden
Istället för att skrota vindkraftverken utnyttjar man möjligheten att sälja dem till något av de länder i vilka det finns stödsystem för småskalig vindkraft. Företag i dessa länder kan köpa in begagnade verk, renovera dem och på så sätt förlänga livslängden betydligt.
- Vi har sålt våra verk i Bäckagård till ett sådant företag utomlands och det känns bra att de nu kan drivas vidare i ny regi under ytterligare många år framöver. Varberg Energi har dessutom nya planer för Bäckagård; ambitionen är att kunna bygga två nya vindkraftverk på samma plats. 
- Man kan se det som en form av växelbruk. Vi bygger dem på samma plats men använder oss av en modernare och mer effektiv teknik. Genom att ha samma placering som för de gamla, kan vi utnyttja den befintliga infrastrukturen med exempelvis vägar och elnät.

Två nya verk ökar produktionen med 8 GWh
Även om det är en utmaning att få lönsamhet i vindkraft idag så är det möjligt genom att göra på det här viset, menar Björn Sjöström.
- Dessutom medför det att produktionen av förnybar el skulle öka rejält. Idag producerar de sju verken i Bäckagård runt 3 GWh tillsammans. Ersätter vi de gamla med två helt nya verk, skulle produktionen öka till 11 GWh.

Just nu
Teknisk utvecklingsplan: Start januari -2015 och avslut september -2017.

17/11 Informationsmöte - Vindkraftsetablering i Bäckagård
Bygdegården i Galtabäck kl 18.30
Klicka här för att ta del av informationsmaterialet.