2018-05-08

Under tisdagkvällen den 8 maj drabbades Varberg av ett strömavbrott. Här följer en kort sammanfattning av händelserna.