Sol

Tanka sol från taket!

Vi har byggt landets i särklass största solcellspark - Solsidan. Parken står redan för 2 % av Sveriges solenergi. Om du har passerat förbi på E6:an i höjd med Munkagård utanför Tvååker har du kanske sett hur Solsidan tagit form under sommaren.

På en sex hektar stor yta, vilket motsvarar nästan tio fotbollsplaner, har vi byggt en solcellspark som genom 9 300 paneler kommer att kunna producera runt 3 GWh el per år. En volym som räcker till elanvändningen för 250 villor eller 1500 lägenheter under samma tid.

Marken som anläggningen är byggd på ägs av Region Halland och arrenderas av Varberg Energi.
- Etableringen av en solcellspark passar bra in i vår tillväxtstrategi och det känns naturligt för oss att ställa upp med mark för en sådan här satsning, förklarar Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Vi ser gärna fler satsningar på olika alternativ till vår energiförsörjning och det ska bli spännande att följa Solsidan och se hur en så här stor anläggning fungerar. 


Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet som levererat solcellspanelerna, är också mycket nöjd.
-Varberg Energis satsning visar att det går att bygga solcellsparker till väsentligt lägre kostnader när man bygger stort. Solsidan ligger 20% under i kostnad jämfört med IEA-statistiken för Sverige. Varberg Energi ligger långt framme som redan börjat bygga i stor skala och Varberg är snabbt på väg att bli en av de kommuner som har mest solel. Enbart Solsidan står redan för 2 % av solenergin i Sverige.

-Vi fortsätter på det innovativa spåret och lutar oss mot det DNA som vi har, säger Varberg Energis VD Björn Sjöström och konstaterar att det är en samverkansekonomi som vi lever i. Vi försöker samarbeta med olika aktörer och addera vår kompetens. Där har vi en fördel med att vi är ett brett bolag. Vi har en förståelse för helheten. Vi är ganska små och är lätta att umgås med.

Skötseln av åkermarken på vilken Solsidan ligger, tar ett trettiotal betande får hand om.

Är du också intresserad av solenergi och vill satsa på en egen solcellsanläggning? Våra experter hjälper dig.