Gashandel

Gashandel företag

Nu har du som har gas i din fastighet möjlighet att teckna avtal om biogas.

Biogasen produceras av gårdar i Danmark och förs sedan i befintliga naturgasledningar till din fastighet. Vid produktionen av biogas tilldelas den ett antal biogascertifikat som sedan annulleras när biogasen säljs till Varberg Energimarknad.

Har du en gasledning till din fastighet kan du köpa din gas från Varberg Energi var du än bor i Sverige. Det krävs inga nya inställningar av din befintliga panna, spis eller annan anläggning när du byter till biogas – enkelt och utan bekymmer!

Biogasen är skattebefriad, så för en villakund innebär det att vi kan erbjuda samma pris för biogas som för naturgasen inklusive skatter. För en företagskund måste vi fakturera skatt, företaget ansöker sedan hos Skatteverket om att få tillbaka den erlagda skatten. Genom att ersätta naturgasen med biogas reducerar vi koldioxidutsläppen ytterligare och värnar om vår miljö. Ännu ett tillskott till vårt fortsatta arbete för en renare och bättre omvärld.

Önskar du offert på ett gaspris kontakta oss.


Exempel
Ett företag som använder 200 mWh naturgas byter till biogas innebär detta en besparing på 40 ton koldioxid. Den biogas som Varberg Energimarknad har köpt in initialt, 4,5 GWh, innebär en besparing på över 875 ton koldioxid!

 

Biogaspriser  
Villakund:  Energipris t.o.m 2018-09-30  73,75 öre samt fast årsavgift 300 kronor. Priserna är inklusive moms.
Företagskund:   Kontakta Jan Sundquist på 0340-62 88 39

 

Läs om konsumenträttigheter här.