VIVA Trend

VIVA Trend

VIVA Trend är ett bekvämt elavtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

VIVA Trend är ett bekvämt elavtal för dig som vill följa elprisets utveckling på marknaden, men inte själv vara aktiv.

Vi köper in din el på förhand och vi gör det genom att regelbundet handla en del av din elanvändning varje dag. Ditt slutliga elpris grundar sig sedan på vårt genomsnittliga inköp för den aktuella månaden. Med VIVA Trend sprider du riskerna bättre än med ett traditionellt bundet elpris och du får ett mer stabilt pris jämfört med ett rörligt elpris.

Avtalet löper sedan tillsvidare med en uppsägningstid på 12 kalendermånader. Under pågående avtalsperiod kan du byta till VIVA Rörligt eller VIVA Bundet till nästkommande månadsskifte.Frågor?
Kontakta vår elförsäljning på telefonnummer 0340-62 88 20, eller skicka ett mail till kundservice@varbergenergi.se

Vill du teckna avtal? Välj avtal här.

Läs om konsumenträttigheter här.