Åskoväder!

Sommaren är den mest åskintensiva perioden i Sverige och åskoväder orsakar ibland problem för elektronisk utrustning.  Det billigaste och absolut enklaste sättet för att skydda din elektroniska utrustning mot åskskador är naturligtvis att dra ur alla kontakter, koppla bort tv-antenner och anslut­ningar i telefoninätet. Läs mer om vad du kan göra för att skydda din utrustning här.
| More