Pilotprojekt uppföljning

Pilotprojekt uppföljning

Nu är det dags för första uppföljningen av Kalejdos smarta hempaket och net@seaside-appen.

Har du någon liknande teknik sedan tidigare?
Vilka tjänster använder du?
Vad tycker du om utbuder på sensorer som ingår i baspaketet?
0 3
0 7
0 7
0 7
0 7
0 7
0 7
Utifrån dina erfarenheter, hade du...
Har du kommit igång med att skapa egna rutiner?