Integritetspolicy net@seaside-appen

Integritetspolicy net@seaside-appen

I appen net@seaside kan kunden använda kameran för att  lägga till egna bilder till widgets och knappar. 

Bilderna är endast tillgängliga för kunden samt personer inom dess hushåll och kommer inte vara tillgängliga för tredje part. Bilderna sparas på en server och raderas därifrån på kundens begäran.

 

/net@seaside