Avtalsvillkor net@seaside

Nya Särskilda avtalsvillkor gällande net@seaside – enfamiljsfastighet

Vi har den senaste tiden sett över våra avtalsvillkor för enfamiljsfastighet i vårt stadsnät, net@seaside.

Vi har med hjälp av en jurist tagit fram nya Särskilda avtalsvillkor som kommer att börja gälla från och med 2018-06-01. De nya Särskilda avtalsvillkoren för enfamiljsfastighet ersätter alla tidigare versioner av Allmänna avtalsvillkor för enfamiljsfastighet i net@seaside.

För avtal som tecknas från 2018-04-01 gäller de nya avtalsvillkoren direkt.

I de nya särskilda avtalsvillkoren har vi tagit större hänsyn till dig som kund och dina rättigheter. Bland annat har vi förtydligat vad som gäller vid samtycke av personuppgifter, ångerrätt samt vid uppsägning i förtid av avtalet.  Vi har även tydliggjort ytterligare vad som är kundens och vad som är Varberg Energis ansvar för att förbindelsen ska kunna fungera på bästa sätt.

Nätavgift blir Serviceavgift net@seaside

Vi byter även namn på det som idag kallas för nätavgift, dvs den avgiften som idag ligger på 93 kr/månad. Den nya benämningen är Serviceavgift net@seaside. Detta gör vi för att anpassa oss till den övriga stadsnätsmarknaden där serviceavgift är det vedertagna begreppet för denna avgift.

Serviceavgiften innebär att vi som stadsnätsägare alltid ska se till att du som kund har ett stabilt och teknikuppgraderat nät med de funktioner som behövs för att din anslutning ska fungera optimalt. Serviceavgiften täcker även upp för den del av vår kostnad som vi har för att ansluta er till net@seaside och som vi inte tar ut som anslutningsavgift.

 

Har du några frågor kring ditt avtal är du välkommen att kontakta våra säljare på 0340-62 88 21 eller it@varbergenergi.se.