Teckna serviceavtal på din gasanläggning | Varberg Energi

Tid över till annat

Nu har du möjlighet att teckna serviceavtal på din gasanläggning. Tryggt och enkelt!

Genom att kontinuerligt se över och kontrollera gasanläggningen kan du spara både tid och pengar.

Vi går igenom och besiktigar din gasanläggning vartannat år. På så vis får du en bekymmersfri uppvärmning i många år framåt. Dessutom kan en väl intrimmad anläggning kan sänka dina värmekostnader. 

Omfattande kontroll

I kontrollen ingår följande: 

  • Kontroll av brännarfunktion och injustering av förbränningen 
  • Kontroll av tryck i värmesystem, påfyllning vid behov.
  • Kontroll av förtryck i expansionskärl. 
  • Kontroll av säkerhetsventiler och cirkulationspumpar. 
  • Kontroll och justering av reglerutrustning. 
  • Kontroll av temperaturer i systemet. 
  • Rengöring av filter vid behov. 
  • Funktionskontroll av avstängningsventiler för gas.


Efter besöket får du ett protokoll med information om anläggningens funktion och förslag till eventuella åtgärder. Vid samma besök genomförs även det kostnadsfria säkerhetsbesök som vi normalt sett utför var tredje år. Då gör vi bland annat en läcksökningskontroll.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!