Serviceavtal - tryggt och enkelt

Du som är ägare till en villa som värms med fjärrvärme kan teckna vårt serviceavtal.

En gång om året kommer vi då hem till dig och besiktigar din anläggning och ser till så att den är väl intrimmad.

Det är vi på Varberg Energi som ansvarar för utrustningen fram till din fastighet. Men själva fjärrvärmecentralen är din egendom och ditt ansvar som fastighetsägare. Genom att vi årligen kontrollerar anläggningen får du en bekymmersfri uppvärmning i många år framåt. En fjärrvärmeanläggning som är korrekt inställd och underhållen kan sänka dina värmekostnader väsentligt.

För 60 kr/månad inkl moms får du det här:

  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funktionskontroll av pumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet (påfyllning vid behov)
  • Ompackning av läckande packningar
  • Kontroll av ev termometrar
  • Rengöring av filter

Efter kontrollen får du ett protokoll med upplysning om fjärrvärmecentralens funktion och förslag till eventuella åtgärder.

Reservdelar

Under kontorstid kan vi även erbjuda felavhjälpning på fjärrvärmeanläggningar och vi har reservdelslager till de mest förkommande fjärrvärmeväxlarna. Vår personal är utbildade och erfarna inom området och vi lämnar fasta priser på arbete och material.

Självriskeliminering

I avtalet ingår också en försäkring gällande självriskeliminering. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som kan uppstå i fjärrvärmecentraler. Övre gräns för utbetalning av självrisk är 5 000 kr per skadetillfälle. Försäkringen ingår automatiskt när du tecknar ett serviceavtal på din fjärrvärmeanläggning med oss och gäller ny- och omteckningar efter 2016-03-15.

Vill du ha hjälp eller svar på frågor, kontakta oss gärna!