Solceller - det smarta valet

Solceller - det smarta valet

Nu lyser solen lite extra på dig på Karlberg och många i just ditt område investerar i solceller. Med ett solcellspaket och egenproducerad el sparar du in dina elkostnader redan det första året.

Just nu är avbetalningstiden halverad och du höjer dessutom värdet på din bostad.

Med oss som en trygg partner får du bland annat:
• Kvalitetssäkrade solcellspaneler och växelriktare.
• Installation och montage.
• Vi köper din el till extra förmånliga villkor.
• Inga dolda avgifter.

Vem installerar solceller?

En vanlig fördom är att alla som installerar solceller på sina tak har ett stort tekniskt intresse och kunnande. Det kan vi slå hål på direkt. Vår vanligaste kund är en familj med helt varierande intresse och förkunskaper, men med en gemensam önskan att minska sina elkostnader och samtidigt göra något gott för miljön.

Med ett solcellspaket sparar du in dina elkostnader redan det första året genom att producera din egen el. Överskottsel säljer du tillbaka till elnätet. Vi hjälper dig med ett nyckelfärdigt paket anpassat till din fastighet och dina behov. Dessutom höjer du värdet på din bostad.

Genom att investera i egenproducerad solenergi får man, utöver ett aktivt val för miljön, en kalkyl för hur elkostnaderna kommer vara de närmsta åren.

Kalkylen visar i de flesta fall att man har en återbetalningstid på ca 10-15 år. Den beräknade livslängden på solpanelerna är ca 30 år, vilket betyder att du under de följande åren har gratis el.

Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021. Mer om detta läser du på Skatteverkets hemsida.

 

Kontakta mig - jag vill gärna veta mer om solcellspaket och hur det kan anpassas efter mina behov!